Maak kennis met ons Technisch Team

Misschien heb je al eens kennisgemaakt met iemand van het Technisch Team? Maar wat doet ons Technisch Team eigenlijk? We gingen in gesprek met Huub Derix (diernutritionist) en Maarten Hollemans (innovatiemanager) die beiden deel uitmaken van het team. Maarten: “Kennis bundelen, toepassen en vooral leren van elkaar! Met die gedachte is het Technisch Team vier jaar geleden samengesteld. Nutritionisten van ProPlume / Coppens Diervoeding en dochterbedrijven Swinco, Ponco vormen samen een uniek team dat internationaal opereert. Ze houden zich bezig met de technische ondersteuning van klanten, het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde oplossingen én productinnovaties.”

Technisch-Team

Huub: “Tien ervaren professionals met ieder hun eigen specialisme vormen samen het Technisch Team. Het is een mooie mix van jong aanstormend talent en ervaren nutritionisten. Heel divers, maar allen wetenschappelijke specialisten met veel praktijkervaring. En juist die combinatie maakt het team uniek. We komen regelmatig in de stal en weten waarover we praten.”

Praktijkgerichte aanpak

Heb je als varkens- of pluimveehouder een probleem op het gebied van voer of voerstrategie? Dan kun je via jouw adviseur een beroep doen op het Technisch Team. De juiste specialist van het team gaat met het vraagstuk aan de slag en analyseert het probleem. De ervaring leert, dat het meestal niet alleen in een specifiek voeradditief of aanpassing van de voersamenstelling zit. Het draait veel meer om de totaalaanpak in de stal. Het uiteindelijke advies is een praktische, onderbouwde oplossing die past bij jouw situatie. Het Technisch Team onderscheidt zich door de wetenschappelijke onderbouwing; aan de hand van cijfers en onderzoeksresultaten wordt inzichtelijk gemaakt wat het betekent voor het technisch- en financieel resultaat van jouw bedrijf.

Blijven innoveren

Het Technisch Team initieert verschillende projecten om de dierprestaties verder te optimaliseren. Zo wordt momenteel de vraagstelling onderzocht: ‘Wat is de beste voerstrategie voor borgen, gelten en beren en hoe kunnen we deze strategie implementeren in het Inno-Feed programma voor vleesvarkens.’ Bij vleeskuikens wordt de mogelijkheid onderzocht om voeders met een lager ruw eiwit gehalte in te zetten en het effect hiervan op dierprestaties, darmgezondheid en voetzoollaesies. Het Technisch Team zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor verbetering. Dat doen ze samen met diverse kennisinstellingen, in de proefstallen en samen met klanten in de praktijk. Huub ”We willen uiteindelijk zorgen voor de beste dierprestaties en rendement, waarbij we ook invulling geven aan de eisen en wensen van de verschillende concepten en ketens.”

Impact

Door samen te werken is al veel bereikt. Maarten: “Ik ben trots op de onderlinge samenwerking. Nutritionisten van Coppens, Swinco, Ponco en ProPlume vormen één team. En dat we samen meer impact hebben dan alleen, laat de kracht van samenwerking zien!” In de afgelopen jaren is een flinke professionaliseringslag gemaakt op het gebied van productmanagement. De teamleden zijn steeds meer productmanager. Vanuit hun eigen specialisme zijn ze verantwoordelijk voor een eigen assortiment en innovatieprojecten. Gelukkig is iedereen altijd op de hoogte van elkaars werk. Zo blijft leren van elkaar nog altijd de kracht!

“Het Technisch Team denkt niet alleen
vanuit een wetenschappelijke achtergrond,
maar maakt juist de vertaalslag naar de situatie in de stal.”

Interview met Iris Zweekhorst 

Het Technische Team bestaat uit tien professionals. We stellen hier graag Iris Zweekhorst voor. Ze vertelt wat meer over haar functie en rol in het team.

Wie ben je?

Ik ben Iris Zweekhorst, in 2016 afgestudeerd MSc in Diervoeding en Adaptatiefysiologie aan de Wageningen Universiteit. Alhoewel ik van oorsprong geen agrarische achtergrond heb, heb ik door zowel mijn studie en werk de sector leren kennen. Als nieuwkomer in de sector vond ik het fantastisch om te zien wat voor dynamiek de veesector kent en wist ik dat ik hier mijn passie zou gaan vinden. Ik voel mij welkom bij al onze klanten en ik ben ontzettend trots om alweer jaren deel uit te kunnen maken van deze innovatieve sector!

Wat doe je?

Als diernutritionist ben ik momenteel nutritioneel verantwoordelijk voor alle traag groeiende vleeskuikens in de concepten Beter Leven 1 Ster Keurmerk en Goed Nest Kip. Expertise en technische ondersteuning is ook van groot belang bij conceptkuikens. Ook trager groeiende kuikens zijn gezondheidsgevoelig, maar de zichtbare uiterlijke verschijnselen zijn minder duidelijk aanwezig dan bij traditioneel gehouden kuikens. Monitoring gedurende de ronde is daarom essentieel om tot een effectieve, bedrijfsspecifieke aanpak te komen. Naast de concepten breid ik mijn nutritionele taken verder uit met consultancy en ontwikkeling van aanvullende diervoeders voor onze internationale tak Ponco. Verder ben ik verantwoordelijkheid voor ons Poultry Research Centre. Dat is een wezenlijk onderdeel van mijn werk. Dankzij deze vleeskuikenproefstal hebben we de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken en ideeën uit het veld direct te testen. Met de inzichten die we hierdoor verkrijgen, kunnen we de dierprestaties bij onze klanten verbeteren en inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een duurzame toekomst van de veehouderij.

Wat is jouw specialisme?

Mijn specialisme ligt in het sturen van verschillende duurzaamheidsidealen via diervoeders. Begrippen die je mogelijk al eens gehoord hebt, zijn bijvoorbeeld carbon footprint, ammoniak emissies, kringlooplandbouw en sojavrije voeders. De grootste uitdaging zit in het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en dat het momenteel nog zo ongrijpbaar is. Momenteel voert emotie de boventoon in de duurzaamheidsdiscussies. Het is zeer belangrijk dat we universele duurzaamheidsdoelen kwantificeren. Als Coppens vinden we het noodzakelijk dat we stoppen met ‘onderbuikgevoel’ discussies en starten met transparante en onderbouwde discussies, met een universele onafhankelijke database op de achtergrond. Je krijgt dan een ander niveau van gesprek met elkaar, wat zeer belangrijk is, want soms staan verschillende duurzaamheidseisen recht tegenover elkaar. Wij adviseren en kijken samen met de klant welke richting het beste bij hem/haar past, wat daar de gevolgen van zijn op andere vlakken en wat voor invloed wij hierop kunnen uitoefenen vanuit de diervoeding. Dat de veehouderij een plek verdient in een duurzame toekomst, daar ben ik absoluut zeker van.

Aan welk project heb je recent gewerkt? 

Momenteel onderzoek ik de mogelijkheid om vleespluimveevoeders te produceren met uitsluitend alternatieve plantaardige eiwitbronnen (zonder inzet van soja). En de gevolgen hiervan op dierprestatie, dierwelzijn, economische resultaten, maar ook op de carbon footprint en benodigd landgebruik. Je zult hierover binnenkort meer horen. En ook hiervoor geldt: wil je een keer sparren over dit onderwerp, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! 

Interesse?

Heb je interesse in de mogelijkheden van het Technisch Team voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze kuikenspecialisten

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn