Nieuws

Klimaatschommelingen in het voorjaar

We hebben geen invloed op het sterk wisselende buitenklimaat in het voorjaar. De grootste valkuil in deze periode is het verschil in temperatuur tussen dag en nacht. De temperatuur kan op een mooie lentedag oplopen naar 20 graden Celsius, terwijl het in de nacht kan vriezen. Tijdige bijsturing is nodig om de omstandigheden in de stal optimaal te houden.
Lees meer >

Praktijkproefstal vleeskuikens

De proefstal in Vlierden, die we samen met Coppens Diervoeding gebruiken, wordt al sinds jaar en dag succesvol ingezet. Op de locatie testen we onze ideeën en onderbouwen we deze statistisch om zo nieuwe innovaties te ontwikkelen. Dat maakt de proefstal voor ons een belangrijke plek. Onderzoek testen we nu ook in de praktijk.
Lees meer >

De vele voordelen van vroege voeding

“De vraag van mijn promotieonderzoek was welke voordelen vleeskuikens in hun vroege en latere leven hebben als ze direct na uitkomst toegang hebben tot water en voer.” Aan het woord is Maarten Hollemans, innovatiemanager die namens Coppens  Diervoeding en ProPlume promotieonderzoek uitvoerde aan de Universiteit van Wageningen.
Lees meer >

Wintercheck klimaat pluimveestal

De dagen worden korter, de nachten langer en bovendien kouder. De hoogste tijd voor een winter-klimaatcheck van jouw stal/bedrijf. Het is van belang dat de “koudere” en dus zwaarder wordende buitenlucht niet direct bij de kuikens terecht komt. Deze lucht veroorzaakt in zo`n situatie vaak tocht en stress bij de kuikens, met diverse gezondheidsproblemen en uiteindelijk afkeur tot gevolg. Wij hebben een aantal tips op een rij gezet om je pluimveestal “winterklaar” te maken.
Lees meer >

Wilt u uw technische resultaten verbeteren?

Focus dan op de prestaties van het huidige koppel vleeskuikens. Maar maak ook slim gebruik van de informatie die is verzameld in vorige rondes.
Lees meer >

Vleeskuikenresultaten top 25%

Bekijk de top 25% resultaten van onze vleeskuikenhouders in het eerste half jaar van 2020.
Lees meer >

Vleeskuiken proefstal verbetert dierprestaties

‘We zijn een kennis gedreven bedrijf en willen graag voorop lopen met innovaties. Door onze vleeskuikenproefstal hebben we de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken en ideeën uit het veld direct uit te proberen. Met deze inzichten kunnen we de dierprestaties bij onze klanten verbeteren.’
Lees meer >

Welk koelsysteem past het best bij uw bedrijf?

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om het klimaat in de stal optimaal te houden voor pluimvee. Te hoge temperaturen hebben immers invloed op de prestaties en het welzijn van de dieren. Met een koelsysteem kan uitval voorkomen worden en blijven de technische resultaten beter op peil.
Lees meer >

Voorkom hittestress

Bij warm weer neemt de kans op hittestress bij vleespluimvee toe. Hittestress kan groeivertraging en zelfs sterfte tot gevolg hebben. Hittestress bij kuikens wordt veroorzaakt door plotselinge of langdurige warmte. Kippen hebben geen zweetklieren. Ze raken hun warmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via de ademhaling. Bij warm en vochtig weer lukt dit niet goed.  
Lees meer >

Welk koelsysteem past het best bij uw pluimveebedrijf?

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om het klimaat in de stal optimaal te houden voor pluimvee. Te hoge temperaturen hebben immers invloed op de prestaties en het welzijn van de dieren. Met een koelsysteem kan uitval voorkomen worden en blijven de technische resultaten beter op peil.
Lees meer >

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn