Nieuws

Het analyseren van data geeft extreem veel informatie

‘Meten is weten.’ Dit oude gezegde is nog altijd actueel en het gaat zeker op in de vleespluimveehouderij. ProPlume verzamelt en analyseert samen met de pluimveehouder zoveel mogelijk data, niet alleen na afloop, maar ook tijdens de ronde. Zodra een afwijking wordt geconstateerd, wordt dit direct besproken op het bedrijf en wordt gezocht naar de oorzaak. Indien nodig kan dan tijdig worden bijgestuurd.
Lees meer >

Voer- en rassenonderzoek in Poultry Research Centre

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor het uitvoeren van voerproeven en rassenonderzoek. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.
Lees meer >

Kom ook naar het Pluimvee Symposium Vlees

Deze is op donderdag 26 september in de Vencocampus in Eersel (NL).
Lees meer >

Welk koelsysteem past het best bij uw pluimveebedrijf?

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om het klimaat in de stal optimaal te houden voor pluimvee. Te hoge temperaturen hebben immers invloed op de prestaties en het welzijn van de dieren. Met een koelsysteem kan uitval voorkomen worden en blijven de technische resultaten beter op peil.
Lees meer >

ProPlume bestaat 2 jaar

In juli bestaat ProPlume alweer twee jaar. Samen met Bert van Boxtel, pluimveespecialist van ProPlume en Patrick van den Hurk, hoofd afdeling Pluimvee van Coppens Diervoeding blikken we terug op deze unieke samenwerking én kijken we vooruit naar de toekomst!
Lees meer >

Voorkom hittestress

Bij warm weer neemt de kans op hittestress bij vleespluimvee toe. Hittestress kan groeivertraging en zelfs sterfte tot gevolg hebben. Hittestress bij kuikens wordt veroorzaakt door plotselinge of langdurige warmte. Kippen hebben geen zweetklieren. Ze raken hun warmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via de ademhaling. Bij warm en vochtig weer lukt dit niet goed.  
Lees meer >

Vervolgonderzoek naar vroege voeding bij kuikens

Momenteel is innovatiemanager Maarten Hollemans in samenwerking met Wageningen Universiteit een vervolgonderzoek aan het doen naar vroege voeding bij kuikens.  In deze proef wordt gekeken of de kuikens, die direct worden gevoerd na uitkomst, robuuster zijn en beter om kunnen gaan met infecties op latere leeftijd dan kuikens die dit niet hebben gehad. 
Lees meer >

Pluimvee Symposium Vlees verzet

Het Pluimvee Symposium Vlees is verzet naar donderdag 26 september.
Lees meer >

Top 25% vleeskuikenresultaten

Bekijk de top 25% netto resultaten van onze vleeskuikenhouders in het afgelopen jaar.
Lees meer >

Klimaatschommelingen in het voorjaar

We hebben geen invloed op het sterk wisselende buitenklimaat in het voorjaar. De grootste valkuil in deze periode is het verschil in temperatuur tussen dag en nacht. De temperatuur kan op een mooie lentedag oplopen naar 20 graden Celsius, terwijl het in de nacht kan vriezen. Tijdige bijsturing is nodig om de omstandigheden in de stal optimaal te houden.
Lees meer >

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn