Nieuws

Voorkom hittestress

Bij warm weer neemt de kans op hittestress bij vleespluimvee toe. Hittestress kan groeivertraging en zelfs sterfte tot gevolg hebben. Hittestress bij kuikens wordt veroorzaakt door plotselinge of langdurige warmte. Kippen hebben geen zweetklieren. Ze raken hun warmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via de ademhaling. Bij warm en vochtig weer lukt dit niet goed.  
Lees meer >

Kuikencheck; krijg inzicht in kuikenkwaliteit en opzetmanagement

Wat in het vroege leven van een kuiken gebeurt, is bepalend voor het verdere leven van het kuiken. Daarom is het essentieel dat de opvang van kuikens optimaal is. De kuikencheck geeft inzicht in kuikenkwaliteit en opvangmanagement.
Lees meer >

Welk koelsysteem past het best bij uw bedrijf?

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om het klimaat in de stal optimaal te houden voor pluimvee. Te hoge temperaturen hebben immers invloed op de prestaties en het welzijn van de dieren. Met een koelsysteem kan uitval voorkomen worden en blijven de technische resultaten beter op peil.
Lees meer >

Praktische tips watermanagement

Water is een eerste levensbehoefte van kuikens. Toch laat de kwaliteit én de beschikbaarheid van drinkwater in pluimveestallen vaak te wensen over. Enkele praktische watermanagement tips voor gezondere kuikens.  
Lees meer >

Klimaatschommelingen in het voorjaar

We hebben geen invloed op het sterk wisselende buitenklimaat in het voorjaar. De grootste valkuil in deze periode is het verschil in temperatuur tussen dag en nacht. De temperatuur kan op een mooie lentedag oplopen naar 20 graden Celsius, terwijl het in de nacht kan vriezen. Tijdige bijsturing is nodig om de omstandigheden in de stal optimaal te houden.
Lees meer >

Pro-Energy zorgt voor een goede opstart

Pro-Energy zorgt voor een goede opstart en dus voor een robuust vleeskuiken. Zo kan het kuiken beter omgaan met uitdagingen in de loop van de ronde. Pro-Energy bevat onder andere een probioticum dat zorgt voor een snelle darmkolonisatie. Dit versnelt de ontwikkeling van de darm en zorgt dat schadelijke bacteriën (zoals enterokokken) minder kans krijgen om zich in de darm te vestigen. En dat draagt weer bij aan een lager risico op darmontsteking en voorkomt groeivertraging. De kuikens krijgen zo een betere en gezondere kans.  
Lees meer >

Opzetmanagement: De kracht van aandacht

Een goede start leidt tot topprestaties aan de finish! Het is ontzettend belangrijk dat de kuikenkwaliteit en het opstartmanagement optimaal zijn. Met aandacht voor de opstart bereik je betere resultaten. Op deze site vind je 10 praktische tips voor een perfecte opstart én vraag je direct onze Kuikencheck aan.
Lees meer >

Maak kennis met ons Technisch Team

Misschien heb je al eens kennisgemaakt met iemand van het Technisch Team? Maar wat doet ons Technisch Team eigenlijk? We gingen in gesprek met Huub Derix (diernutritionist) en Maarten Hollemans (innovatiemanager) die beiden deel uitmaken van het team. Maarten: “Kennis bundelen, toepassen en vooral leren van elkaar! Met die gedachte is het Technisch Team vier jaar geleden samengesteld. Nutritionisten van ProPlume, Coppens Diervoeding, Swinco en Ponco vormen samen een uniek team dat internationaal opereert. Ze houden zich bezig met de technische ondersteuning van klanten, het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde oplossingen én productinnovaties.”
Lees meer >

Praktijkproefstal vleeskuikens

De proefstal in Vlierden, die we samen met Coppens Diervoeding gebruiken, wordt al sinds jaar en dag succesvol ingezet. Op de locatie testen we onze ideeën en onderbouwen we deze statistisch om zo nieuwe innovaties te ontwikkelen. Dat maakt de proefstal voor ons een belangrijke plek. Onderzoek testen we nu ook in de praktijk.
Lees meer >

De vele voordelen van vroege voeding

“De vraag van mijn promotieonderzoek was welke voordelen vleeskuikens in hun vroege en latere leven hebben als ze direct na uitkomst toegang hebben tot water en voer.” Aan het woord is Maarten Hollemans, innovatiemanager die namens Coppens  Diervoeding en ProPlume promotieonderzoek uitvoerde aan de Universiteit van Wageningen.
Lees meer >

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn