De vele voordelen van vroege voeding

Publicatiedatum: 16-12-2020

“De vraag van mijn promotieonderzoek was welke voordelen vleeskuikens in hun vroege en latere leven hebben als ze direct na uitkomst toegang hebben tot water en voer.” Aan het woord is Maarten Hollemans, innovatiemanager die namens Coppens  Diervoeding en ProPlume promotieonderzoek uitvoerde aan de Universiteit van Wageningen.

Uitvoerige studie

Maarten heeft de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar effecten van vroege voeding op dierprestaties, darmgezondheid en het immuunsysteem. Maarten: “Hiervoor heb ik bestaande vakliteratuur uitvoerig bestudeerd en heb ik zelf een viertal proeven uitgevoerd op het Poultry Research Center en in de faciliteiten van de universiteit. Ten slotte heb ik met velddata onderzocht of vleeskuikens in de praktijk ook voordeel hebben bij vroege voeding in de eerste week na uitkomst. 

In 2019 heb ik een erg interessante proef uitgevoerd. We draaiden drie rondes van 35 dagen, waarbij vroeg én laat gevoerde vleeskuikens onder zeer hygiënische, ziektevrije condities en onder zeer lage hygiënische condities werden gehouden. De vleeskuikens die vroeg gevoerd werden, bleken tot ongeveer tien dagen na uitkomst een beter ontwikkeld afweersysteem te hebben. Dit kan bijdragen aan een betere ziekeresistentie.” 

Gezondheidsvoordelen 

“Overigens zagen we bij oudere vleeskuikens geen verschillen meer. We concludeerden dat vroege voeding versus late voeding géén extra voordelen geeft op gezondheid of dierprestaties, onafhankelijk van of kuikens in hoog of laag hygiënische condities gehouden zijn. Uit mijn onderzoek en uit de vakliteratuur blijkt dat vleeskuikens vooral in de eerste week na uitkomst mogelijk gezondheidsvoordelen hebben van vroege voeding, maar niet meer in hun latere leven.

Daarnaast vond ik in de verzamelde velddata uit Nederland, dat vroeg gevoerde vleeskuikens beter opstarten (hoger gewicht dag nul en dag zeven, hogere cloacatempera tuur op de opzetdag) dan laatgevoerde kuikens. Vroege voeding kan dus zeker bijdragen aan een betere opstart van eendagskuikens.”

Ons advies is bedrijfsspecifiek 

“Nu de proeven zijn afgerond en de resultaten bekend zijn, begint eigenlijk de grootste uitdaging: Hoe adviseren we onze klanten met betrekking tot vroege voeding?”, vervolgt Maarten. “Hoewel de resultaten van mijn proefschrift aantonen dat er vooral voordelen in de eerste week na uitkomst zijn, is dit sterk afhankelijk van een aantal specifieke zaken. Denk aan de broedeikwaliteit, de tijd tussen uitkomst en de eerste voerverstrekking, het broederijmanagement, transportduur en het (opzet)-management in de stal. Een eenduidig advies is er dus niet. Daarom ga ik graag samen met vleeskuikenhouders in op de voordelen en het nut van vroege voeding voor hun specifieke bedrijfssituatie. 


Wil je graag meer weten over de voordelen van vroege voeding, neem dan contact met ons op. Dan maken we snel een afspraak.” 

Overige berichten

Resultaten vleeskuikens top 25%
Klimaatschommelingen in het voorjaar
Wintercheck klimaat pluimveestal
Opzetmanagement: De kracht van aandacht
Vleeskuiken resultaten top 25%
Voorkom hittestress
Kuikencheck; krijg inzicht in kuikenkwaliteit en opzetmanagement
Welk koelsysteem past het best bij uw bedrijf?
Praktische tips watermanagement

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn