Praktische tips watermanagement

Publicatiedatum: 10-12-2018

Water is een eerste levensbehoefte van kuikens. Toch laat de kwaliteit én de beschikbaarheid van drinkwater in pluimveestallen vaak te wensen over. Enkele praktische watermanagement tips voor gezondere kuikens.

 

Praktische tips watermanagement:

 • Zorg dat het kuiken vanaf twee weken leeftijd met een gestrekte hals kan drinken. Dit voorkomt waterverspilling. Een kuiken kan namelijk niet slikken. Is de strooisellaag aan weerszijden van de drinklijn verhoogd, maar niet onder de drinklijn, dan drinken de kuikens niet vanuit een optimale hoek.
 • Een opvangbakje onder de nippel houdt het strooisel ook droger. Droog strooisel voorkomt problemen met voetzoollaessies.
 • Controleer of de wateropbrengst van de eerste en de laatste nippel in de leiding even hoog is.
 • Let tijdens uw controleronde eens op het drinkgedrag. Optimaal is dat een kuiken 3 tot 4 maal pikt aan de nippel. Is dit vaker dan is de nippelopbrengst te laag. Is dit minder vaak dan is de nippelopbrengst te hoog.
 • Voorkom extra vocht in de stal, zoals condens op de waterlijn.
 • Ziet u een verhoging van strooisel direct aan de drinklijn, dan lekken de nippels of spelen de kuikens met de nippels.
 • Zorg dat de drinkleiding horizontaal hangt.
 • Zorg voor gelijke beschikbaarheid / opbrengst tussen nippels én verschillende drinklijnen in de stal.
 • Zet de druk niet té hoog om vermorsing te voorkomen.
 • Reinig drinklijnen zorgvuldig, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Doe dit na elke toevoeging en na iedere ronde.
 • Zorg voor een goede drinkwaterkwaliteit door het gebruik van een goede bron.
 • Laat het water dat uit de nippels komt regelmatig controleren. Neem watermonsters op meerdere plaatsen in de drinkleiding.
 • Uit onderzoek blijkt dat een te hoge waterdruk zorgt voor meer nat strooisel onder de waterlijnen. Ga dus na wat de opbrengst werkelijk is en wat het moet zijn volgens de fabrikant. Houdt de waterdruk in de eerste drie weken goed in de gaten. Zorg dat deze niet te hoog maar zeker ook niet te laag is. Daarna kan de waterdruk geleidelijk verhoogd worden.

Wilt u praktische tips op maat voor uw bedrijf? Neem dan contact op met ProPlume.

Overige berichten

Resultaten vleeskuikens top 25%
Klimaatschommelingen in het voorjaar
Wintercheck klimaat pluimveestal
Opzetmanagement: De kracht van aandacht
Vleeskuiken resultaten top 25%
Voorkom hittestress
Kuikencheck; krijg inzicht in kuikenkwaliteit en opzetmanagement
Welk koelsysteem past het best bij uw bedrijf?
Praktische tips watermanagement

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn