ProPlume bestaat een jaar; Een terugblik.

Publicatiedatum: 21-11-2018

Een jaar geleden zijn Voeders Degrave uit Staden (B) en Coppens Diervoeding uit Helmond (NL) gestart met het nieuwe bedrijf ProPlume. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar met Jan Degrave, eigenaar van Voeders Degrave en Bert van Boxtel, pluimveespecialist van ProPlume.

Start met productie pluimveevoeders
Jan: “Een aantal jaren geleden hebben we geïnvesteerd in een nieuwe korrellijn in onze voederfabriek. We produceerden destijds enkel varkensvoeders. Twee derde van dit voer wordt afgeleverd in meelvorm. Dat wordt hier veel toegepast. Maar ik geloof in varkensvoer in korrelvorm en heb daarom geïnvesteerd in onze fabriek. Tijdens de bouw van de nieuwe productielijn kreeg ik regelmatig het verzoek of we pluimveevoeders wilden gaan produceren op deze nieuwe lijn, maar dat was eigenlijk helemaal niet mijn opzet.”

Samenwerking met Coppens Diervoeding
“Toen kwamen we aan de praat met Coppens Diervoeding,” vervolgt Jan. “Het bleek dat we een bijna identieke voerinstallatie in onze fabrieken hadden staan. We hadden bovendien dezelfde visie wat betreft het produceren van voer. Coppens Diervoeding wilde haar werkgebied graag uitbreiden en wij hadden nog productiecapaciteit over. Toen ontstond het idee om pluimveevoer te gaan produceren in onze fabriek onder een nieuwe naam. We hebben eerst op een rij gezet wat er nodig was om te starten met het produceren van pluimveevoer. Daarna hebben we snel knopen doorgehakt.”

Start van ProPlume
“Zo is het nieuwe bedrijf ProPlume ontstaan. Om het bedrijf op te starten hebben we Bert van Boxtel aangenomen.” Bert: “In de beginperiode heb ik me vooral gericht op de ontwikkeling van het bedrijf. We wilden starten met de juiste voersoorten, voerstrategieën en management aanpak voor de pluimveehouders. De samenwerking met Coppens Diervoeding is hierbij ideaal. Door de ruime ervaring van Coppens in de pluimveesector konden we snel van start.”

Onderscheidend in de markt 
Bert: “In de begeleiding werken we veelal hetzelfde als de buitendienst van Coppens Diervoeding. We willen dat onze vleeskuikenhouders zowel technisch als financieel heel goed draaien. Daarbij zijn een scherpe voederconversie, droge stallen, weinig antibioticagebruik en makkelijk kweken belangrijke speerpunten. Een van de manieren om de resultaten te verbeteren is het uitvoeren van de kuikencheck. Met deze check krijg je inzicht in de kuikenkwaliteit en is het mogelijk om het opzetmanagement te verbeteren op je vleespluimveebedrijf.”

Begeleiding
Bert: “Ik probeer bij klanten, die dat graag hebben, minstens een keer in de week langs te gaan. We gaan dan vaak samen de stal in om te bekijken wat er goed loopt én wat er beter kan. Indien nodig geef ik adviezen over ventilatie, managementzaken, voerstrategie, keuze van coccidiostatica etc. Regelmatig zitten we samen met de pluimveehouder en de dierenarts aan tafel om te zien hoe we samen tot de beste strategie kunnen komen om de resultaten te verbeteren.”

Monitoring
“Verder zijn we actief met het monitoren van onder andere de groei, voer- en wateropname en uitval. Door het verzamelen van deze gegevens kan er, indien nodig, snel geschakeld  worden tijdens de ronde. Deze gegevens worden ook regelmatig gedeeld met de diernutritionisten pluimvee van Coppens. Dit doen we door het versturen van de digitale informatie of door een foto te maken van de hokkaart bij de stal en dit over te nemen op een digitale hokkaart. De diernutritionist kijkt dan mee hoe de actuele situatie in de stal is en hoe onder ander de groei en opname verloopt tijdens de ronde. De nutritionist koppelt zijn bevindingen dan terug, zodat er indien nodig iets bijgestuurd kan worden. Hij kijkt als het ware over de schouder van de pluimveehouder mee en geeft op afstand adviezen. De informatie wordt ook gebruikt om het de rondes erna beter te doen.”

Transparant werken
Bert: “Graag wil ik ook noemen dat we het heel belangrijk vinden dat we heel transparant samenwerken met de slachterijen. Een open en eerlijke relatie met de vleeskuikenhouders én de slachterijen vinden we erg belangrijk. Het is niet de bedoeling om iets te winnen of te verliezen aan de afzet van het vlees. Wel willen we goed voer maken tegen een correcte prijs.”

Overstap naar productie vleeskuikenvoer
Jan: “Het maken van vleeskuikenvoer is toch anders dan varkensvoeders. Het is zeker niet makkelijker. Alles moet kloppen. In het begin werd het pluimveevoer voor ProPlume nog in de fabriek van Coppens geproduceerd, omdat de nieuwe productielijn in onze fabriek nog niet helemaal klaar was. Begin 2018 zijn we zelf gestart met de productie van het pluimveevoer. We zijn continu aan het bijsturen om de kwaliteit van het voer verder te verbeteren.”

Geschikte productie lijn
“Gelukkig is onze productielijn erg geschikt voor het maken van pluimveevoer. De lijn is onderscheidend door bijvoorbeeld de vacuüm coater. Door een vacuüm te creëren in de coater trekken de toegevoegde oliën, vetten, vitamines en enzymen beter in de korrel. Tevens kan het aandeel te coaten vetten en oliën nu verhoogd worden, waardoor we hoger geconcentreerde voeders kunnen produceren. Verder is het mogelijk om individuele grondstoffen te bewerken via structuurvermaling. Door een intensieve bewerking van grondstoffen vindt een optimale ontsluiting plaats. Met een traditionele productielijn is het niet mogelijk om het vleeskuikenvoer te maken dat wij willen leveren.”

Groeiend bedrijf
“In het begin was het zoeken naar de beste manier van produceren. We maakten destijds nog maar kleine hoeveelheden pluimveevoer, omdat de afzet nog moest groeien. Daardoor werkten we veel met grondstoffen in zakgoed. In kuikenvoeders zitten immers andere grondstoffen dan in varkensvoeders. Dat was erg bewerkelijk. Gelukkig is het tonnage pluimveevoer dat we nu produceren verveelvoudigd,” vertelt Jan lachend, “waardoor we efficiënter kunnen werken”

Positieve terugblik
Jan: “We kijken positief terug op het eerste jaar. De samenwerking tussen Coppens, Degrave en ProPlume verloopt vlot. Door de korte lijnen tussen de familiale bedrijven is snel schakelen goed mogelijk. Dat is heel fijn werken. Er kunnen snel beslissingen genomen worden. De opvolging vanuit Coppens op het technische vlak verloopt heel goed en de kwaliteit van het voer is goed.”
“We zijn ook heel tevreden over de technische resultaten,” vult Bert aan. “Volgens mij zijn onze kwekers erg tevreden hoe het draait in de stallen.”

Toekomstplannen
“We richten ons voorlopig nog op vleeskuikenhouders in Oost- en West-Vlaanderen. Daar ligt onze focus. In de toekomst kunnen we ons werkgebied misschien uitbreiden naar Wallonië en Noord Frankrijk. Ook bestaat de mogelijkheid om eventueel in de kalkoenensector actief te worden. Er zitten namelijk veel kalkoenhouders rondom de fabriek van Voeders Degrave. Er is in ieder geval nog voldoende ruimte in de fabriek over om meer voer te produceren. En anders werken we een uurtje langer door. Daar zal het niet aan liggen,” besluit Jan.

Overige berichten

Resultaten vleeskuikens top 25%
Klimaatschommelingen in het voorjaar
Wintercheck klimaat pluimveestal
Opzetmanagement: De kracht van aandacht
Vleeskuiken resultaten top 25%
Voorkom hittestress
Kuikencheck; krijg inzicht in kuikenkwaliteit en opzetmanagement
Welk koelsysteem past het best bij uw bedrijf?
Praktische tips watermanagement

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn