ProPlume bestaat twee jaar!

Succesvolle samenwerking tussen ProPlume en Coppens Diervoeding

In juli bestaat ProPlume alweer twee jaar. Samen met Bert van Boxtel, pluimveespecialist van ProPlume en Patrick van den Hurk, hoofd afdeling Pluimvee van Coppens Diervoeding blikken we terug op deze unieke samenwerking én kijken we vooruit naar de toekomst!

 

Voeders Degrave en Coppens Diervoeding aan de basis

“Twee jaar geleden is ProPlume ontstaan uit een samenwerking tussen Voeders Degrave uit Staden (B) en Coppens Diervoeding uit Helmond (NL),” vertelt Patrick. “De samenwerking tussen onze bedrijven is echter al eerder begonnen. We wisselden namelijk al langer kennis en ervaringen uit op gebied van voerproductie. Deze samenwerking verliep altijd erg goed omdat de culturen van beide bedrijven erg op elkaar lijken. Ook in de wijze van produceren én het afleveren van voeders lijken beide bedrijven erg op elkaar. Hierbij  staat het leveren van kwaliteit centraal. Onze voerfabrieken zijn zelfs voor 95% identiek wat betreft de vleeskuikenvoerproductie. ProPlume is ontstaan omdat Voeders Degrave nog productieruimte over had in hun fabriek en Coppens graag wilde uitbreiden in Vlaanderen. Een win-win situatie dus.”

Waarin onderscheidt ProPlume zich?

Bert: “ProPlume onderscheidt zich van andere leveranciers op de markt op drie vlakken. Dit zijn de technische resultaten; we willen scherpe voederconversies met een goede groei behalen. Daarnaast is (darm)gezondheid erg belangrijk. Als dat goed is, dan kun je gemakkelijk kweken, heb je een laag medicatiegebruik en droge stallen. En als derde het financiële rendement. We werken bewust in deze volgorde van belangrijkheid. We vinden dat vleeskuikenhouders in ieder geval technisch goed moeten kunnen draaien en dat ze makkelijk kunnen kweken. Uiteindelijk volgt het financieel rendement dan ook.”

Transparant in afzet

“Verder wil ik graag vernoemen dat we transparant werken in de afzet van het vlees,” vult Patrick aan. “Ook daarin onderscheiden we ons ten opzichte van andere voerleveranciers op de markt. We vinden het belangrijk om als voerleverancier niet tussen de vleeskuikenhouder en de slachterij in te gaan staan, maar om ze samen te brengen. Openheid hierin is belangrijk.”

“Coppens is al jaren actief op de Nederlandse en Belgische markt en heeft daardoor veel contacten met slachterijen voor de afzet van het vlees,” vervolgt Bert. “ProPlume kan hier erg goed op meevaren zodat we ook de kuikens van onze klanten goed af kunnen zetten.”

Kennis uitwisseling

Patrick: “Om goede resultaten te kunnen realiseren werkt de buitendienst van Coppens en ProPlume nauw samen met onze diernutritionisten. Zo hebben we iedere twee weken een pluimveeoverleg met dit buitendienst en afdeling nutritie. We bespreken dan de resultaten bij onze klanten, maar ook de actualiteiten en problemen die we tegenkomen in de sector. Zo blijft iedereen op de hoogte wat er in de pluimveewereld in Nederland en België speelt. Het is echt een team waar kennisuitwisseling en de ontwikkelingen bij de kuikens voorop staat. Marktkennis, technische kennis en nutritionele kennis komen hierbij samen.”

“Met de hele buitendienst verzamelen we zoveel mogelijk data om deze vervolgens te analyseren,” vult Bert aan. “Hierdoor kunnen we de technische resultaten van onze klanten volgen. Door het verzamelen van deze informatie blijft ook afdeling nutritie goed op de hoogte van wat er in de stal gebeurd. Dan kan er bijgestuurd worden als dat dit nodig is. Er wordt kort op de bal gespeeld. Alles wordt nauwgezet gevolgd.”

Samenwerking met dierenartsen en broederijen

Patrick: “Ook de samenwerking met dierenartsen en broederijen zijn van groot belang. Samen met de vleeskuikenhouder, dierenarts en broederij kunnen we stappen zetten om de resultaten te verbeteren. Daar draait het uiteindelijk om. We zitten dan ook regelmatig samen om tafel om de ronde, resultaten en doelstellingen door te spreken. Met alle partijen samen kom je verder.”

Voer met structuur

Bert: “We vinden het belangrijk dat we voer met de juiste structuur kunnen leveren. De grondstoffen gaan in de fabriek allemaal door de hamermolens. Door de snelheid van de hamermolens of de grootte van de zeven aan te passen, kunnen we de structuur van het voer zelf bepalen. De maïs wordt op een aparte locatie gebroken, zodat deze in een eigen specifieke optimale structuur in de voeders verwerkt kan worden. De structuren verschillen per voersoort en worden geoptimaliseerd op basis van de behoeften van de kuikens en de wensen van de vleeskuikenhouder.”

Technische resultaten mogen er zijn

Bert: “De technische resultaten van onze klanten mogen er zijn. De gemiddelde bruto voederconversie is 1.49 in combinatie met mooie gewichten. De bruto voederconversie (1500 gram) zit op 1.09 gemiddeld bij onze klanten. Daar zijn we tevreden over.”

Gebiedsuitbreiding

Patrick: “Binnen onze samenwerking zorgt Coppens voor de afzet en kennis binnen de samenwerking, maar ProPlume zorgt ervoor dat ons afzet gebied vergroot wordt. Daardoor krijgen we indirect ook weer kennis terug. Ook voor onze partners is deze samenwerking voordelig. Zo kunnen we ook uit het gebied van ProPlume de slachterij van kuikens voorzien. Als je wilt groeien in de kuikensector, dan heb je een groter gebied nodig.”

“Door de verdeling van de gebieden in West- en Oost Vlaanderen en de rest van België ten oosten van Antwerpen is ook het logistieke probleem rondom het drukke gebied bij Antwerpen opgelost, vult Bert aan. “We kunnen nu heel België bestrijken. In het westen levert ProPlume het voer vanuit Staden en ten oosten van Antwerpen levert Coppens vanuit Helmond.” 

Concepten in de toekomst?

Bert: “Bij ProPlume ligt de focus 100% op gangbare kuikens. Het werken binnen concept speelt momenteel nog niet in België. Maar de kans zit er in dat er in de toekomst ook in België gewerkt gaat worden met concepten zoals in Nederland. Deze vraag is er echter nog niet vanuit de supermarkten. Maar als de vraag komt, dan hebben we aan Coppens een erg sterke partner. Ze stonden aan de basis bij de ontwikkeling van het Volwaard-kuiken en de start voor conceptkuikens. Bovendien liggen er veel contacten voor de afzet en opstart van eventuele concepten. De combinatie met een Belgische voerfabriek hierin is een plus. Zo kun je echt een Belgisch product leveren.”

Ten slotte

“De samenwerking tussen ProPlume, Coppens Diervoeding en Voeders Degrave is een win-win-win situatie,” sluiten Bert en Patrick het interview af. “We zien in ieder geval nog veel kansen binnen de vleeskuikensector. We blijven daarom hard aan de weg timmeren om verder te kunnen groeien.”

Fabriek Voeders Degrave in Staden

Fabriek Coppens Diervoeding in Helmond

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn