Kuikencheck zorgt voor optimaal opzetmanagement

Kan het opzetmanagement van kuikens beter?
Met die vraag is ProPlume 2,5 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen en uitvoeren van de kuikencheck. De verzamelde data heeft ervoor gezorgd dat we een beter inzicht hebben gekregen in het kuikenmanagement op bedrijfsniveau. Graag delen we een aantal bevindingen uit deze vele kuikenchecks.  

De kuikencheck in het kort
Wat er in het vroege leven van een kuiken gebeurt, is bepalend voor het verdere leven van het kuiken. Daarom is het essentieel dat de opvang van kuikens optimaal is. De kuikencheck geeft inzicht in de kuikenkwaliteit én in het opvangmanagement op gebied van voer, drinkwater en klimaat.

De gegevens voor de kuikencheck worden op dag 0 en 7 verzameld en verwerkt in een speciaal daarvoor ontwikkeld monitoringsprogramma. Hierdoor worden eventuele verbeterpunten in één oogopslag inzichtelijk. Lees hier meer over de opzet van de kuikencheck.

Direct bijsturen
Met de verkregen gegevens kan tijdens de ronde direct worden bijgestuurd. Zo kan het stalklimaat direct op de kuikenbehoefte worden afgestemd. Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het koppel maakt het mogelijk tijdig te sturen richting de specifieke behoefte. Een koppel kuikens van jonge ouderdieren vraagt, door het lagere kuikengewicht, bijvoorbeeld om een warmer stalklimaat. De opvang van het kuiken bepaalt in grote mate het verloop van de verdere ronde.

Opvangmanagement in de praktijk

In de praktijk letten we op een aantal punten waar het welzijn van de kuikens door wordt bepaald. We zien regelmatig dat er op de volgende gebieden verbetering mogelijk is:

  • Lichaamstemperatuur

Door tijdens de eerste uren na aankomst de kuikentemperatuur te monitoren, kan de specifieke behoefte van het koppel worden bepaald. De kuikentemperatuur geeft aan of het kuiken zich in het juiste klimaat bevindt. Samen met de ruimtetemperatuur en de gemeten relatieve vochtigheid (RV) waarde wordt de ideale omstandigheid voor de kuikens berekend en doorgezet. Als het klimaat wordt aangepast, is het belangrijk dat een aantal kuikens vier uur na de wijziging cloacaal worden getemperatuurd. Zo kan het effect van de verandering in de gaten worden gehouden. Deze kleine aanpassingen dragen bij aan een beter welzijn en optimale start van de kuikens in de stal.

  • Ideale vloertemperatuur

Een goede vloertemperatuur is belangrijk voor de kuikens. Deze mag niet te koud, maar zeker ook niet te warm zijn. Het is raadzaam om tijdig te beginnen met voorverwarmen, bijvoorbeeld naar een ruimte temperatuur van 30 graden  Dit geeft de vloer de kans om op te warmen.  De gemiddelde stooktijd voor de ideale vloertemperatuur is afhankelijk van de duur van de leegstand, de leeftijd van de stalvloer en het soort verwarmingssysteem. Let bij stallen met vloerverwarming echter ook op dat de vloertemperatuur niet te hoog oploopt, het is namelijk erg lastig om de temperatuur weer te laten zakken.  De ideale vloertemperatuur ligt tussen de 28°C en 30°C.

  • Te hoge luchtvochtigheid en CO₂ concentratie

Tijdens de kuikencheck meten we ook de luchtkwaliteit in de stal. Deze wordt op basis van de relatieve vochtigheid, CO₂-concentratie in de stal bepaald. Stallen die door middel van een gaskanon worden verwarmd, hebben een verhoogd risico om slecht te scoren op de luchtkwaliteit. De reden hiervan is dat de stal in een te korte tijd warm is gestookt en er om die reden relatief weinig wordt geventileerd. Bij de verbranding van gas komt veel vocht en CO₂ vrij. Het is dan ook belangrijk om in dit geval de ventilatie te verhogen.

In combinatie met een warme staltemperatuur kan een hoge relatieve vochtigheid zorgen voor een benauwd klimaat. De gewenste RV-waarde in de stal is bij een ruimtetemperatuur van 33-35°C tussen de 50-60%. Een algemene vuistregel voor het ideale kuikenklimaat is: staltemperatuur + RV= 85-95%. Een te hoge CO₂-waarde kan zorgen voor slome en lusteloze kuikens. De CO₂-waarde dient op kuikenhoogte ≤3000 PPM te zijn.

Wil jij ook een optimale start?
Neem dan contact op met een van onze specialisten. Samen zorgen wij ervoor dat uw kuikens op dag zeven klaar zijn voor de rest van de ronde.

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn