Het analyseren van data geeft extreem veel informatie

‘Meten is weten.’ Dit oude gezegde is nog altijd actueel en het gaat zeker op in de vleespluimveehouderij. ProPlume verzamelt en analyseert samen met de pluimveehouder zoveel mogelijk data, niet alleen na afloop, maar ook tijdens de ronde. Zodra een afwijking wordt geconstateerd, wordt dit direct besproken op het bedrijf en wordt gezocht naar de oorzaak. Indien nodig kan dan tijdig worden bijgestuurd.

Verbeteren door vergelijken

Aan het einde van de ronde ziet een pluimveehouder wat de resultaten zijn. Hoe hebben de kuikens het gedaan qua groei en voederopname? Hoe was de voederconversie? Wat is mijn voerwinst? Deze data zijn bepalend voor het uiteindelijke rendement. Data analyseren aan het einde van de ronde is zeer belangrijk. Op basis hiervan kan de lange termijn visie worden uitgestippeld en gemonitord. ProPlume verzamelt de belangrijkste resultaten per klant, waardoor een ronde makkelijk vergeleken kan worden met voorgaande rondes van het bedrijf. Daarnaast kan ook worden vergeleken met andere bedrijven. Hoe presteert mijn bedrijf ten opzichte van het gemiddelde of de 25% beste bedrijven?

Waarom continu meten?

Behalve aan het einde van de ronde, is het ook belangrijk om tíjdens een ronde inzicht te hebben. Wat gebeurt er vandaag in de stal? Loopt het volgens verwachting of is er reden om te schakelen? Kunnen we deze ronde nog bijsturen met voeding, management of gezondheidsmaatregelen? Als we zien dat de voeropname een sterke dip vertoont, kan dit een indicator zijn om bij te sturen. Tijdig ingrijpen kan bepalend zijn voor het uiteindelijke rendement aan het einde van de ronde. Binnen deze segmenten moeten de kuikens voldoen aan de gestelde normen zoals dagelijkse groei en eindgewicht. Door goede monitoring tijdens de ronde, kan worden ingeschat of deze normen worden gehaald en kan eventueel binnen de randvoorwaarden van het concept worden bijgestuurd. Daarnaast kan op basis van de informatie van de huidige ronde een plan van aanpak gemaakt worden voor de komende ronde aangaande entingen en coccidiose.

De juiste achterban; een veilig gevoel

Op een vleeskuikenbedrijf is veel informatie aanwezig over voerverbruik, waterverbruik, staltemperatuur en lichtschema’s. Soms wordt deze informatie handmatig bijgehouden op papieren hokkaarten, maar steeds vaker wordt deze informatie automatisch gegenereerd in managementsystemen. Bij sommige managementsystemen is het mogelijk om op afstand in te loggen. De pluimveehouder kan dan via de computer of smartphone de situatie monitoren. Onze accountmanagers en diernutritionisten kunnen in veel gevallen als ‘gast’ inloggen in de managementsystemen van onze klanten. Data kan op die manier direct worden geanalyseerd. Door actuele basisgegevens als dagelijkse voer- en wateropname naast de norm te leggen, wordt direct inzichtelijk of er iets speelt in de stal. Voor onze pluimveehouders een veilig gevoel dat er een extra persoon meekijkt naar de dagelijkse bedrijfsresultaten. Twee zien immers meer dan één!

Ervaringen uit de praktijk

Het analyseren van data geeft extreem veel informatie. Elk individueel bedrijf krijgt de benodigde aandacht. Zodra we iets opmerken, wordt dit direct overlegd met de accountmanager en met de pluimveehouder en ondernemen we indien nodig actie. Het totaalbeeld van alle data geeft een mooie helikopter view. Op deze manier krijgen we zeer zinvolle informatie en goede feedback over ons nutritionele beleid. We zitten kort op de praktijk en zien direct de effecten van eventuele aanpassingen.

Ook als het niet mogelijk is om ‘mee te kijken’ in het managementsysteem van de klant, valt er altijd wel een mouw aan te passen, waardoor wij de dierprestaties toch van nabij kunnen volgen.

Ook enthousiast?

Met deze aanpak werken we samen aan het beste resultaat. Wilt u ook samenzitten om te kijken wat data analyse voor u kan betekenen? Neem gerust contact op met Bert van Boxtel van ProPlume +32 (0)51 708 240 of info@proplume.be.

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn