Productieproces Proplume-concept

Het Proplume productieproces is een concept dat als leidraad door het hele bedrijf loopt en de basis vormt voor de productie van de voeders en het samenstellen van de adviezen. Maar wat is dit concept nu eigenlijk?

Het Proplume productieproces is een concept waarin samenwerking de belangrijkste voorwaarde is. Door een goede samenwerking met diernutritionisten, bedrijfsadviseurs, andere erfbetreders, productiemedewerkers en natuurlijk onze klanten kunnen we de beste dierprestaties bereiken in de stal. Het concept is te verdelen in vier logische stappen die als rode draad door ons bedrijf lopen. Van de inkoop van grondstoffen tot en met de prestaties van de dieren in jouw stal.

Dierprestaties

De laatste stap; De prestaties van de dieren is eigenlijk ook de allereerste stap die gezet moet worden in dit concept. Elke pluimveehouder heeft namelijk eigen doelstellingen. De een wil graag het maximale uit het dier halen terwijl een ander gaat voor werkgemak. Als het doel bekend is, kunnen de eerste drie stappen hierop aangepast worden.

Grondstoffenwaardering en normering

Het maken van een voer start met een grondstof waardering. Nutritionisten van andere bedrijven spreken vaak over voersamenstellingen, maar onze nutritionisten zien dat het verschil ook gemaakt wordt door goed te weten wat er exact in de grondstoffen zit en waar ze vandaan komen. Daarom worden alle grondstoffen die bij ons binnenkomen geanalyseerd. Op basis van deze analyses berekenen onze nutritionisten de voederwaardering van alle grondstoffen. Pas als de waarde van onze grondstoffen bekend zijn, kunnen we de juiste normen bepalen om het voer te kunnen samenstellen. De terugkoppeling van onze klanten en de resultaten van onze proefstallen vormen de basis voor de juiste normering van de voeders.

Uniek productieproces

Tijdens het productieproces in onze fabriek hebben we meerdere mogelijkheden om het voer te bewerken voor een specifieke diergroep. Als eerste zijn we in staat om op grondstofniveau de mate van vermaling, te bepalen. Dit heeft een positief effect op de darmgezondheid van de dieren en krop-maagontwikkeling bij kuikens. Verder hebben we de mogelijkheid om alle hitte instabiele enzymen pas na het persen op het voer aan te brengen. Dit zorgt voor 100 procent effectiviteit. Sinds kort kunnen we met onze vacuüm coaters de hoeveelheid olie in onze voeders verhogen. De markt vraagt immers om hogere energetische voeders met behoud van goede korrelkwaliteit. Door deze innovatie binnen onze fabriek en de ervaringen die we met hoog energetische voeders hebben opgedaan in onze proefstallen kunnen we nu inspelen op deze vraag.

Advies op maat

Het advies bij onze klanten is een belangrijk onderdeel van het Proplume-concept. Dit gebeurt voor een belangrijk deel in de stal tussen de dieren. Het advies dat we geven is natuurlijk afhankelijk van verschillende kengetallen en de wensen van onze klanten. Echter, de basis is de voeropname. Door het monitoren van de voeropname, de resultaten en de doelstelling op het bedrijf kunnen we, met onze eigen adviestools, het resultaat voorspellen en een advies op maat leveren.

Unieke karakter

Om tot goede dierprestaties te komen moet de voerstrategie kloppen en eerder genoemde stappen goed doorlopen worden. Samen zorgen ze voor optimale dierprestaties. Samenwerking tussen diernutritionist en voeradviseur is hierbij essentieel. Wij maken het voer op basis van wat we zien in de stal en daarom gaan onze diernutritionisten regelmatig mee naar pluimveeklanten.

Wilt u meer weten over dit concept?

Neem dan contact op met Bert van Boxtel:

T +32 (0)51 708 240

E info@proplume.be

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn