Kuikencheck

De manier waarop uw kuikens aan het begin van de ronde worden opgezet, is bepalend voor de rest van de ronde. Het is dus essentieel dat de opvang optimaal is. Met de kuikencheck krijgt u inzicht in de kuikenkwaliteit én in uw opzetmanagement. Dit levert vaak nuttige informatie op.

De gegevens voor de kuikencheck worden op dag 0 en 7 verzameld en verwerkt in een monitoringsprogramma.

Meting dag 0

Eerst worden algemene gegevens verzameld zoals VB nummer, leeftijd ouderdieren, uitkomstsysteem en verwarmingssysteem. Tijdens het lossen wordt de temperatuur van 25 kuikens gemeten. Deze kuikens worden ook individueel gewogen. Ook de navelkwaliteit wordt gescoord. Is deze ontstoken, met een draadje of glad? Op vier plaatsen in de stal wordt de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie en de temperatuur van strooisel, vloer en ruimte gemeten. Na één uur worden weer 25 kuikens getemperatuurd en wordt de pootjestemperatuur gescoord.

Meting dag 7

Na exact zeven dagen wordt de uitval genoteerd. Dit geeft een indicatie van de kuikenkwaliteit. Daarna worden weer 25 kuikens getemperatuurd en gewogen en wordt opnieuw de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Deze informatie zegt veel over het opvangmanagement.

 

Stoplichtsysteem

De verzamelde gegevens worden verwerkt in het monitoringsprogramma dat speciaal hiervoor door ProPlume is ontwikkeld. Door een stoplichtsysteem wordt direct duidelijk wat goed gaat én waar actie vereist is.

Nuttige informatie

Met de kuikencheck worden kuikenkwaliteit en verbeterpunten in het opzetmanagement in beeld gebracht. Dit levert nuttige informatie op:

  • Direct na het uitvoeren van de check kunt u al bijsturen in de stal. Denk hierbij aan het verlagen of verhogen van de staltemperatuur.
  • U kunt samen met onze adviseurs een verbeterplan opstellen. Het is belangrijk ook de broederij hierbij te betrekken. Door de checks worden de verbeteringen in de volgende rondes zichtbaar.
  • De kuikencheck toont duidelijke resultaten op basis van cijfers en niet op basis van gevoel.
  • De kuikencheck is een goed praatstuk richting dierenarts, broederij en voerleverancier.

Besparen door check

Deze kuikencheck kan u als pluimveehouder veel besparen. Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van sterfte of antibioticagebruik, doordat de kuikens met de juiste temperatuur opgevangen worden. Wanneer de kuikens op dag 7 te warm zitten, kan eerder gestopt worden met verwarmen. De kuikencheck draagt bij aan gemakkelijk werken, gezonde kuikens en betere resultaten.

Zelf uitvoeren

Een vleeskuikenhouder kan deze check zelf uitvoeren. Maar het heeft de voorkeur om deze keer samen met een van de kuikenspecialisten van ProPlume uit te voeren. Juist door samen kritisch te kijken, ontstaat discussie in de stal over wat nu wel of niet een kwaliteitskuiken is. Het uitvoeren van de kuikencheck duurt ongeveer 1,5 uur per ronde.

Wilt u ook een optimale start?

Neem dan contact op met een van onze kuikenspecialisten. Samen zorgen wij ervoor dat uw kuikens op dag zeven klaar zijn voor de rest van de ronde.

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn