Opstartmanagement: De kracht van aandacht!

Een goede start leidt tot topprestaties aan de finish! Het is ontzettend belangrijk dat de kuikenkwaliteit en het opstartmanagement optimaal zijn. Met aandacht voor de opstart bereik je betere resultaten. Op deze site vind je 10 praktische tips voor een perfecte opstart én vraag je direct onze Kuikencheck aan.

Tien tips voor een goede opstart

1. Vloertemperatuur

De vloertemperatuur is ontzettend belangrijk. Zorg daarom voor een vloertemperatuur van ongeveer 28 graden Celsius is (gemeten op het beton). Het strooisel mag ongeveer 2 á 3 graden Celsius warmer zijn. Een koude vloer onttrekt warmte uit de kuikens en een te warme vloer zorgt voor lusteloze kuikens die slecht starten. Koude- en/of hittestress hebben een negatief effect op de darmgezondheid.

2. Gebruik kuikenpapier

Verstrek circa 50 gram voer per opgezet kuiken op kuikenpapier. Bij voorkeur langs de drinklijn. Papier onder een drinklijn neemt vocht op en dat zorgt voor dichtgeslagen strooisel. Kuikens van jonge moederdieren mogen meer grammen op papier hebben, omdat die later pas uit de pan beginnen te eten.

3. Creëer picknickplaatsen

Kuikens kunnen de eerste dagen soms moeilijk uit een voerpan eten. Dit is, naast het type voerpan, ook afhankelijk van de leeftijd van de moederdieren en het gewicht van de kuikens. Zet daarom 25% van de pannen schuin neer. Zo kunnen de kuikens beter bij het voer en ze leren ze direct uit de pannen te eten.

4. Waterkwaliteit

Een pas opgezet kuiken is kwetsbaar voor externe invloeden zoals een lage waterkwaliteit. Zorg daarom voor een perfecte reiniging en spoeling van het watersysteem tijdens de leegstand. Hierdoor wordt de biofilm verwijderd uit de drinklijnen. Spoel de lijnen één uur voordat de kuikens komen nogmaals door met zuiver drinkwater, zodat het opgewarmde water niet bij de kuikens terecht komt. Reinig ook tijdens de ronde met regelmaat het drinkwatersysteem met waterreinigers die uiteraard zijn goedgekeurd voor gebruik bij dieren en voorkom langdurig opwarmen van water in het systeem.

5. Kuikens temperaturen

Meten is weten. Ieder koppel kuikens heeft een andere warmtebehoefte. Dat weet je door de kuikens te temperaturen. De eerste dagen moet de cloacale temperatuur tussen de 40.3 en 40.6 graden Celsius zijn. Daarna loopt het rustig op tot ruim boven de 41 graden. Meet daarom minimaal 20 kuikens per keer en neem daar het gemiddelde van. Doe dit de eerste dagen na opzet zeker 3 keer per dag.

6. Luchtkwaliteit

Met de nieuwe verwarmingstechnieken is de luchtkwaliteit in de opstartfase sterk verbeterd. Desondanks is het heel belangrijk dat je op tijd begint met ventileren, zodat verse lucht bij de kuikens komt. Let erop dat het CO2 gehalte niet boven de 3000 ppm komt op kuikenniveau.

7. Relatieve luchtvochtigheid

Met indirect gestookte kachels wordt de lucht in de opstartfase in de stal droger. Te droge lucht maakt de gevoelstemperatuur voor de kuikens lager. Optimaal is een relatieve vochtigheidswaarde van 50% tot 60%. Zorg er dan ook voor dat deze onder de 70% blijft. Te vochtige lucht versterkt de warmte en zorgt er tegelijkertijd voor dat het benauwd wordt.

8. Watermanagement

De eerste 7 dagen moet het debiet van de drinknippels rond de 40 milliliter per minuut zijn. Een te hoge druk maak het voor de kuikens moeilijker om de nippels te activeren en zorgt ook voor ’morsen’ met natter strooisel als gevolg. Een te lage druk vermoeilijkt het verkrijgen van water en verhoogt de kans dat achter in de leiding onvoldoende tot geen water komt. Meet zeker iedere ronde het debiet op verschillende plaatsen in de stal.

9. Lichtintensiteit

Zorg de eerste uren voor voldoende licht. Dit stimuleert de eerste voer- en wateropname. Het licht moet mooi verdeeld zijn met maximaal 40 lux en minimaal 25 lux op kuikenhoogte. Start tijdig met de introductie van donkere periodes. Dit bepaal je aan de hand van de kropvulling. Na 8 uur moet 85% van de kuikens een gevulde krop hebben en na 24 uur zo`n 95%. Als 95% van de kuikens voer en water in de krop heeft mag het donkerschema ingebouwd worden. Als kuikens later op de dag worden opgezet gaat de voorkeur uit naar geen donkerblok tot de volgende dag zodat alle kuikens voer en water hebben opgenomen.

10. Pro Energy

Wij raden je aan om Pro Energy tijdens de eerste dagen op het kuikenpapier over het voer te strooien. Dit product is geoptimaliseerd voor de eerste paar dagen waarin de kuikens schakelen van dooier als voedingsbron naar plantaardige voedingsstoffen. De kuikens krijgen hierdoor snel energie binnen. Bovendien bevat het vitamine E wat zorgt voor het verhogen van de weerstand. Door de Pro Energy wordt de kolonisatie van de juiste bacteriën in de darm bevorderd. 

Kuikencheck

ProPlume is continu bezig om dierprestaties en diergezondheid op de bedrijven van onze klanten te verbeteren. TOP resultaten, dat is waar we voor gaan! Het belangrijkste uitgangspunt: gezonde vleeskuikens. Wij zijn overtuigd dat dit alleen kan door een perfecte opstart van de eendagskuikens. Want wat in het vroege leven van een kuiken gebeurt, bepaald mede een goed ronderesultaat. Wij staan je graag bij met producten en adviezen over de opstart.

Betere resultaten

De Kuikencheck kan geld en tijd besparen, bijvoorbeeld door het terugdringen van uitval of antibioticagebruik en is een prettig hulpmiddel om extra inzicht te krijgen in de opstart van vleeskuikens. Zo draagt de kuikencheck bij aan makkelijk werken, gezonde kuikens en betere resultaten.

Vraag de kuikencheck aan!

Lees meer over de kuikencheck

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn