Poultry Research Centre

In 2005 opende Coppens Diervoeding in Vlierden het Poultry Research Centre (PRC) voor vleeskuikens. Sindsdien zijn er al veel onderzoeken uitgevoerd in dit onderzoekscentrum. Door de nauwe samenwerking van ProPlume met Coppens Diervoeding is alle informatie die verzameld wordt in deze vleeskuikenproefstal ook beschikbaar voor ProPlume.

Voerproeven en rassenonderzoek

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor het uitvoeren van voerproeven en rassenonderzoek. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.

Zo worden er nieuwe voertoevoegingen en grondstoffen getest. Veelbelovende kuikenlijnen kunnen we via dit praktijkonderzoek snel op hun waarde beoordelen. Ook kunnen externe bedrijven een verzoek indienen om samen in het PRC een proef op te zetten. De kennis en ervaring die dit oplevert, zorgt voor een win-winsituatie.

Het proefbedrijf ligt op korte afstand van de productielocatie van Coppens Diervoeding. Er bevinden zich geen andere pluimveebedrijven in de directe omgeving. Met ons eigen onderzoekscentrum kunnen we snel proeven opzetten, zodat we direct kunnen inspelen op vragen uit de markt.

De proefafdeling is ingericht met 36 hokjes, waarin per hokje 22 tot 24 kuikens kunnen worden gehouden. Dit aantal hokjes is nodig om voldoende herhalingen voor een verantwoord onderzoeksresultaat te krijgen.

Wensen klanten

De wensen van onze klanten staan centraal. We willen aansluiten op hun specifieke doelen en bedrijfsomstandigheden zodat we hun wensen optimaal in kunnen vullen. Dat doen we door onze voeders en managementadviezen op maat aan te bieden.

Vleeskuiken proefstal verbetert dierprestaties

Diernutritionist Iris Zweekhorst: ‘Onze kracht zit mede in het feit dat wij een eigen proefstal hebben. Wij hebben de flexibiliteit om een probleem direct te onderzoeken en om nieuwe voersoorten en strategieën uit te testen. 

Lees het interview met nutritionist Iris Zweekhorst

Wilt u weten wat de voordelen van de voer- en rassenproeven zijn voor uw vleeskuikenbedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T +32 (0)51 708 240
E info@proplume.be

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn