Poultry Research Centre

In 2005 opende in Vlierden het Poultry Research Centre (PRC) voor vleeskuikens. Sindsdien zijn er al veel onderzoeken uitgevoerd in dit onderzoekscentrum.

Voerproeven en rassenonderzoek

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor het uitvoeren van voerproeven en rassenonderzoek. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.

Zo worden er nieuwe voertoevoegingen en grondstoffen getest. Veelbelovende kuikenlijnen kunnen we via dit praktijkonderzoek snel op hun waarde beoordelen. Ook kunnen externe bedrijven een verzoek indienen om samen in het PRC een proef op te zetten. De kennis en ervaring die dit oplevert, zorgt voor een win-winsituatie.

Er bevinden zich geen andere pluimveebedrijven in de directe omgeving. Met dit onderzoekscentrum kunnen we snel proeven opzetten, zodat we direct kunnen inspelen op vragen uit de markt.

De proefafdeling is ingericht met 36 hokjes, waarin per hokje 22 tot 24 kuikens kunnen worden gehouden. Dit aantal hokjes is nodig om voldoende herhalingen voor een verantwoord onderzoeksresultaat te krijgen.

Wensen klanten

De wensen van onze klanten staan centraal. We willen aansluiten op hun specifieke doelen en bedrijfsomstandigheden zodat we hun wensen optimaal in kunnen vullen. Dat doen we door onze voeders en managementadviezen op maat aan te bieden.

Wilt u weten wat de voordelen van de voer- en rassenproeven zijn voor uw vleeskuikenbedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T +32 (0)51 708 240
E info@proplume.be

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn