Technische resultaten nog beter inzichtelijk

Wilt u de juiste beslissingen kunnen nemen om een beter resultaat te kunnen behalen? Wilt u meer inzicht in het verloop van een ronde en wilt u betere voorspellingen maken over het verloop van een ronde? En wilt u zich vooral focussen op de zaken waar u invloed op hebt? Dan heeft ProPlume daar de juist tool voor ontwikkeld.

Inzicht in resultaten

ProPlume is vorig jaar gestart met het nóg beter inzichtelijk te maken van de resultaten op vleeskuikenbedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende stallen én wordt de nadruk gelegd op de verschillende momenten tijdens de ronde. Door het combineren van informatie krijgt u inzicht in wat er beter kan en kunt u de focus leggen op zaken die bijdragen aan een zo optimaal mogelijk resultaat. 

Focus op betere resultaten

Blijf binnen uw cirkel van invloed en focus tijdens de ronde vooral op de technische prestatie van het koppel. Deze technische prestatie heeft immers een grote invloed op het te behalen financiële rendement. Natuurlijk zijn er altijd factoren waar u geen of minder invloed op kunt uitoefenen. We focussen ons daarom juist op de zaken waar we wel invloed op hebben en die u kunt verbeteren. 

Wat zijn de kritische punten?

Om het beste uit een ronde te kunnen halen, is het belangrijk om te weten  waar het goed gaat en waar zaken verbeterd kunnen worden tijdens de ronde. Bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de gewichten bij het uitladen? Welke voederconversies horen hierbij?
  • Welke gewichten verwachten we bij de wegladers op basis van de uitlaadgewichten?
  • Wat zijn de voorspelde voederconversies?
  • Kunnen of moeten we al winst halen vóór het uitladen of moeten we ons nog verder focussen op een betere doorgroei naar het wegladen toe?

Door de antwoorden op dit soort vragen te combineren met de informatie uit de (digitale) hokkaarten, de afkeur op stalniveau en de behaalde resultaten, weten we precies wat in de stal gebeurt en welke getallen erbij horen.

Verdiepingsslag

Door een analyse te maken van de verzamelde informatie wordt inzichtelijk gemaakt wat goed gaat en wat beter kan. Met als uiteindelijke resultaat; het behalen van de gestelde ambities en doelstellingen die we met elkaar nastreven. (Denk hierbij aan het verbeteren van de voederconversie, een lage afkeur etc.). Hierdoor kunt u een verdiepingsslag maken in de gesprekken met uw adviseur en dierenarts.  

Analyse stalresultaat ProPlume

Samen met onze buitendienst hebben we een systeem ontwikkeld waarin we de koppels op stalniveau kunnen opvolgen en analyseren zodat we vervolgens in een helder overzicht de belangrijkste kengetallen kunnen presenteren; van kwaliteit eendagskuikens, ontwikkeling op zeven dagen, tussentijdse voerconversie tot groei.

Een praktijkvoorbeeld

Bij een van onze vleeskuikenklanten is door deze analyse inzichtelijk gemaakt wat het effect op het technisch resultaat is van één of twee dagen eerder laden. Dit is namelijk een van de keuzes die invloed kunnen hebben op het te behalen rendement. Deze informatie is ook voorgelegd aan de slachterij en hierdoor kunnen we met elkaar in de sector het beste voor elke schakel nastreven. Het is écht een extra tool om de samenwerking tussen de verschillende partijen verder te intensiveren en daardoor samen optimaal te kunnen presteren.  

Betere bedrijfsvoering

Door deze manier van werken kunnen we met elkaar een verdiepingsslag maken en de volgende stap zetten in de bedrijfsvoering van de pluimveehouder. Het is een service vanuit ProPlume om een volwaardig sparingspartner te zijn op uw bedrijf, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen en op topniveau kunt presteren.

Interesse in een analyse?

Neem dan contact op met onze buitendienst. Ze willen graag uw bedrijf mee analyseren om uw technische resultaten en daarmee het rendement te verbeteren.

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn