Vleeskuiken proefstal verbetert dierprestaties

‘We zijn een kennis gedreven bedrijf en willen graag voorop lopen met innovaties. Door onze vleeskuikenproefstal waar we samen met Coppens Diervoeding proeven doen, hebben we de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken en ideeën uit het veld direct uit te proberen. Met deze inzichten kunnen we de dierprestaties bij onze klanten verbeteren.’

Iris Zweekhorst is een van de nutritionisten die het onderzoek in de vleeskuikenproefstal in Vlierden regelt. Iris: ‘De proefstal is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf. De diernutritionisten zijn direct betrokken bij de proeven en indien nodig ook onze collega’s uit de buitendienst. Dit houdt het praktisch met korte lijnen.’

‘De onderzoeken in de stal, zes rondes per jaar, zijn praktisch ingesteld met een wetenschappelijk karakter. In tegenstelling tot een praktijkproef kunnen we hier proeven herhalen en toevalligheden uitsluiten. We noteren standaard de gewichten, dagelijkse groei, leeftijd, voeropname, strooiselkwaliteit en we beoordelen de voetzoollaesies.’

Direct implementeren

‘Onze kracht zit mede in het feit dat wij een eigen proefstal hebben. Wij hebben de flexibiliteit om een probleem direct te onderzoeken en om nieuwe voersoorten en strategieën uit te testen. Hierbij kunnen we onderzoeken uitvoeren zonder dat er commerciële belangen bij gemoeid zijn. We onderzoeken dus eerst op voorhand een innovatief voerconcept in onze proefstal. Daarmee bepalen we of een concept of grondstof ook voor onze klanten geschikt is. Vervolgens zetten we, in overleg, het nieuwe voer in op een of twee praktijkbedrijven voordat we het volledig uitrollen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van insectenolie.

Gunstigere voederconversie

De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien dat kuikens hierdoor beter groeien met een gunstigere voederconversie ten opzichte van soja olie als grondstof. Daarnaast heeft het een positief effect op het bestrijden van Clostridium problemen. Zodra insecteneiwitten wettelijk zijn toegestaan kunnen we deze, dankzij ons onderzoek, direct implementeren.’

‘We hebben zoveel ideeën voor onderzoeken dat onze planning in de komende twee jaren helemaal vol zit. Gelukkig zijn we wel flexibel in de uitvoering van deze planning. Mocht er een nieuw idee komen met meer prioriteit, dan wordt er gewoon geschoven.’

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Poultry Research Centre? Neem dan contact op met Bert van Boxtel van ProPlume 0032-051708240 of info@proplume.be.

Poultry Research Centre

Dit onderzoeksbedrijf is speciaal ingericht voor het uitvoeren van voerproeven en rassenonderzoek. Het betreft voornamelijk praktisch onderzoek, dat goed aansluit op de vragen uit de markt. De onderzoeken zijn gericht op het verbeteren van de economische resultaten op de bedrijven en/of het optimaliseren van de (darm)gezondheid van de vleeskuikens.

Lees meer op: Poultry Reseach Centre

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn