Wilt u uw technische resultaten verbeteren?

Focus op je huidige koppel

Wilt u uw technische resultaten verbeteren? Focus dan op de prestaties van het huidige koppel vleeskuikens. Maar maak ook slim gebruik van de informatie die is verzameld in vorige rondes.  

Bepaal de kritische verbeterpunten!

Om het beste uit een ronde te kunnen halen, is het belangrijk om te weten wat er goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. Bepaal dus eerst wat deze kritische verbeterpunten zijn. Denk hierbij aan:

  • Begingewicht eendagskuikens en het gewicht op zeven dagen
  • Wat zijn de gewichten bij het uitladen? Welke voederconversies horen hierbij?
  • Welke gewichten verwachten we bij de wegladers op basis van de uitlaadgewichten?
  • Wat zijn de voorspelde voederconversies?
  • Kunnen of moeten we al winst halen vóór het uitladen of moeten we ons nog verder focussen op een betere doorgroei naar het wegladen toe?

Door de antwoorden op dit soort vragen te combineren met de informatie uit de (digitale) hokkaarten, de afkeur op stalniveau en de behaalde resultaten, kan bepaald worden wat er precies in de stal gebeurt en welke getallen daarbij horen.

Behalen van ambities en doelstellingen

Door een analyse te maken van de verzamelde informatie wordt inzichtelijk gemaakt wat goed gaat en wat beter kan. HMet als uiteindelijke resultaat; het behalen van uw ambities en doelstellingen. Zoals het verbeteren van de voederconversie of het realiseren van een lagere afkeur.

Ga samen aan tafel

Ons advies is om aan tafel te gaan met de dierenarts, eendagskuikenleverancier/broederij en de  voerleverancier om samen uw doelstellingen op te stellen en de actiepunten die nodig zijn om deze te behalen. Tijdens bedrijfsbezoeken kunnen we hierdoor samen dieper ingaan op de situatie en zo uw ambities waarmaken.

Verbeter uw bedrijfsvoering

Om het koppel(s) vleeskuikens goed op stalniveau te volgen én te analyseren hebben we een koppel-volgsysteem ontwikkeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende stallen én wordt de nadruk gelegd op de verschillende momenten tijdens de ronde. Door het combineren van deze informatie met de informatie van voorgaande koppels krijg je een helder overzicht van het lopende koppel en worden de belangrijkste kengetallen overzichtelijk gepresenteerd. En kan de focus gelegd worden op zaken die bijdragen aan een zo optimaal mogelijk resultaat.

Service

Het inzetten van het koppel-volgsysteem is een service vanuit ProPlume om een volwaardig sparingspartner te zijn op bedrijf. Het helpt om de juiste beslissingen te nemen en op topniveau te presteren.

Interesse in een analyse?

Wilt u ook de juiste beslissingen nemen om een beter resultaat te kunnen behalen? Wilt u betere voorspellingen maken over het verloop van een ronde? En wilt u zich vooral focussen op de zaken waar ue invloed op hebt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze buitendienst.

"De kuikens zijn vitaler. Het loopt makkelijker, de stallen blijven veel droger en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. En ik heb duidelijk lagere dierenartskosten. Kortom, ik ben erg blij met de overstap naar ProPlume. Het zorgt voor meer rendement in de stal." 

Pluimveehouder

Contact


T    +32 (0)51 708 240
E    info@proplume.be


Volg ons op:
Facebook | LinkedIn